YAZMAYI GÜÇLENDİRME PROGRAMI

Görsel, İşitsel, Dokunsal Algı Çalışmaları İle Desteklenmiş Türkçe El Yazısını Güçlendirme Programı

 • Çocuğunuz harfleri doğru yazabiliyor mu?
 • Çocuğunuz kelimeleri doğru ve eksiksiz yazabiliyor mu?
 • Ders notlarını düzenli ve güzel tutuyor mu?
 • Yaşa uygun rahatlıkta yazabiliyor mu?
 • El yazısını doğru okuyabiliyor mu?
 • Yazmayı seviyor mu?

  El yazısını yazma ve okuma, birçok öğrenciye karmaşık ve zor görünmektedir. Düzgün ve eksiksiz yazmak başarıda önemli bir faktörlerden biridir.. Birçok çocuk yazmayı sevmediği için ders esmasında not tutmamakta, not tutmadığı için evde tekrar yapmamakta, ödev yapmamakta ve başarısı giderek düşmektedir. Yapılan araştırmalara göre derste düzenli olarak not tutan öğrenci ile not tutmayan öğrenci arasında başarı yönünden oldukça fark vardır.

  Eğer yazma güçlüğü zamanında müdahale edilmez ise okul ve eğitime karşı ciddi bir başarısızlık duygusu, engellenme hissi ve akademik özgüven eksikliği oluşabilir. Okumak kadar yazmak da başarıda önemlidir. Kendisini yazılı bir şekilde ifade edemeyen kişilerde zamanla ders başarısızlığı derinleşmekte ve öğrenme düzeyi düşmektedir.

  Yazmayı güçlendirme programında hedeflerimiz:
 • Bu programlar özellikle el kaslarının kuvvetlendirilmesi,
 • Harflerin tanıtılması,
 • Öğrenmenin pekiştirilmesi,
 • Yaşa uygun öğrenme becerilerinin kazanılması gibi faydalar sağlamaktadır.

  Kimler katılmalı:
  İlkokul 2.sınıftan başlayarak okuma konusunda sorun yaşayan öğrencilerin bu programa katılması faydalı olacaktır.